Lånefinansiere hele bryllupsfesten

Det å holde en stor og flott bryllupsfest er ingen billig fornøyelse, og mange velger derfor å finansiere hele eller deler av festen med et forbrukslån. Det er ingenting i veien for dette, så lenge dere gjør et grundig planleggingsarbeide slik at dere ikke får lånt for mye og setter privatøkonomien over styr.

Hvor mye trenger dere?

Før dere begynner å se etter lån, bør dere lage et budsjett for bryllupsfesten, slik at dere vet nøyaktig hvor mye penger dere trenger. Det er kostbart å finansiere festen via et forbrukslån, og det å låne bare 10-20.000kr. ekstra, kan fort bety 5-10.000kr. I økte renteutgifter. I tillegg har ekstra penger en lei tendens til å bli brukt, enten på likegyldig forbruk eller på andre ting som kanskje ikke er strengt nødvendig. Dere må selvsagt låne det dere trenger for å gjennomføre arrangementet, men samtidig gjelder det å være edruelig og ikke låne mer enn dere faktisk trenger, og det er kanskje enkle grep dere kan ta for å redusere utgiftene til festen?

Lag budsjett over privatøkonomien

I tillegg til et budsjett for bryllupsfesten, bør dere lage et budsjett over privatøkonomien deres, slik at dere får oversikt over nøyaktig hvor mye dere har råd til å betale i avdrag på et forbrukslån hver måned. Her er det viktig å være realistisk og sette tæring etter næring. Dere ønsker selvsagt en flott bryllupsfest, men samtidig gavner det ingen at dere låner over evne og ikke vil ha råd til å betjene lånet. Det er ingen god start på et, forhåpentligvis langt ekteskap, å ha store betalingsproblemer og må slite med ubetalte regninger og inkassovarsler.

Begge bør stå som låntaker

Når dere tar opp forbrukslånet vil det i de fleste tilfeller lønne seg om dere begge står som låntakere. Den av dere som har høyest inntekt, bør stå som hovedlåntaker, mens den andre står som medlåntaker. Ikke bare sikrer dere at dere begge er juridisk ansvarlige for lånet, i mange tilfeller vil en medlåntaker på lånet også kunne føre til en noe lavere rente.

Usikret kredittramme kanskje rimeligere

Utgiftene til en bryllupsfest kommer gjerne ikke på en gang, det er ikke unormalt at kostnadene er spredt ut over kanskje så mye som seks måneder. Skal du finansiere hele bryllupet med et forbrukslån, ender du derfor opp med å betale renter på hele lånet fra første dag, mens en stor del av lånet vil stå ubrukt på bankkontoen din. Med dagens svært lave innskuddsrente er dette dårlig butikk, og noe som fort kan koste deg flere tusen kroner i ekstra renteutgifter.

Et alternativ til et tradisjonelt forbrukslån er en usikret kredittramme. I prinsippet er dette omtrent som et forbrukslån, men renten er normalt marginalt høyere enn for et tilsvarende forbrukslån. Fordelen med en kredittramme er imidlertid at du bare betaler renter på det beløpet du til enhver tid har brukt. Du kan derfor ta ut penger fra kreditten etter hvert som kostnadene til bryllupsfesten påløper, og dermed spare en del renteutgifter.

Har du ikke behov for å lånefinansiere et veldig stort beløp, kan et kredittkort kanskje være et alternativ. Det er i dag flere tilbydere av kredittkort som tilbyr en kredittgrense på 100.000kr. Eller mer. Renten på et kredittkort er normalt noe høyere enn på et forbrukslån, men fordelen er selvsagt at det blir svært enkelt å betale for mange av utgiftene, da du bare drar kortet i butikken. I tillegg gir de fleste kredittkort deg opp til 45 dagers rentefri kreditt, så hvis du er litt lur og utnytter dette maksimalt, kan det bety en del renteutgifter spart.